ادرس  ساری روبروی بیمارستان بوعلی سینا کوی شهیدرضایی پلاک ۶۱  کدپستی    ۴۸۱۴۹۴۴۴۴۱

تلفکس مدیرمسئول ۳۳۳۴۴۹۹۴

ادرس ایمیل shirzadkebria_hassan@yahoo.com

بازگشت به بالا